Hva er Nordisk Jobstart+?

Nordisk Jobstart+ kickstarter unge nyutdannedes karrierer.

Nordisk Jobstart+ er et EU-finansiert ungdomsledighetsprosjekt rettet mot nordiske unge mellom 20 og 30 år som vil utvikle sine kompetanser gjennom et unikt utlandseventyr. Prosjektet kickstarter de unges karrierer ved å utvide deres jobbmarked til hele Norden og hjelper dermed de unge med å integrere seg på arbeidsmarkedet. Samtidig gir Nordisk Jobstart+ bedrifter sjansen til å utvikle sine forretninger gjennom gratis rekruttering fra en pulje av motivert kvalitetsarbeidskraft. Prosjektet er gratis for de involverte nyutdannede og bedriftene. Det er win-win for alle parter.

Nordisk Jobstart+ er rettet mot unge med en høyere utdannelse, for eksempel de med en yrkesutdannelse, høgskoleutdannelse eller en universitetsutdannelse. De unge får tilbud om et gratis kompetansegivende to-ukers kurs i Malmö eller København som forbereder dem på arbeidsmarkedet i Norden. Prosjektsekretariatet hjelper dessuten de unge med å flytte til et nytt land. Her tilbys hjelp til å finne bolig, en fritids- og kulturpakke samt skifte av bank og forsikring.

Gevinstene ved å være en del av Nordisk Jobstart+

  • Tilgang til flere arbeidsplasser på tvers av Øresundsregionen og i Norge
  • Større nettverk og jobbmuligheter på tvers av regionen
  • Erfaringsutveksling, språkutvikling og kulturforståelse
  • Mer innovasjon og kreativitet i oppgaveløsningen
  • Forberedende kursforløp, herunder kompetanseavklaring
  • Internasjonal arbeidserfaring og videreutvikling av personlige og faglige kompetanser