Upp till 20 procent av norska verksamheter har blivit tvungna att avbryta en rekryteringsprocess på grund av att de inte hittar tillräckligt kvalificerad arbetskraft.  Det är speciellt inom bygg-, restaurang- och undervisningssektorerna som arbetsgivare stöter på problem.

Många arbetsgivare, speciellt från den privata sektorn, spenderar stora summor på att hitta rätt kandidater till sina lediga tjänster. Med den låga arbetslösheten i Norge finns det helt enkelt inte tillräcklig arbetskraft för att fylla de tillgängliga tjänsterna.

- Arbetsgivarna behöver nu i större grad leta utanför Norges gränser, berättar Morten Fabricius Meyer, projektledare på det nordiska projektet Nordisk Jobstart+.

Dyrt at rekrytera

Det är mycket dyrt att avbryta en rekryteringsprocess. Utöver de arbetstimmar som läggs på att hitta rätt kandidat, värderar HR-konsulenter att de ekonomiska kostnaderna vid en misslyckad rekrytering ofta hamnar på omkring 350 000 danska kronor.

Till skillnad från i Danmark är det därför väldigt vanligt att norska verksamheter väljer att låta professionella rekryteringsbolag stå för anställningsprocesserna. Återkopplingen från dessa aktörer är att de inte kan hitta kandidater i Norge och därför i högre utsträckning letar i de nordiska grannländerna.

Morten Fabricius Meyer nickar instämmande till detta. Han och hans kollegor samarbetar i stigande grad med de stora rekryteringsaktörerna som Manpower och Adecco för att hitta danska och svenska kandidater.

- Om en har intresse finns det stora möjligheter för danskar och svenskar i Norge, säger Morten.

Tillsammans med sina kollegor hjälper han löpande kandidater att hitta relevanta tjänster i Norge och sedan även med praktiska frågor kring t.ex. skatt, a-kassa och boende.